PRIVACY STATEMENT

Githa van Eeuwen Art Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren je privacy, persoonsgegevens verwerken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR: General Data Protection Regulation).

Contactgegevens

Githa van Eeuwen Art Studio
Natriumweg 7-0.27
3812 PV Amersfoort

Tel: (+31) 06 3405 3977
E-mail: studio@githavaneeuwen.com

KvK: 32119199
BTW: NL001970976B67

Githa van Eeuwen is de Functionaris Gegevensbescherming van Githa van Eeuwen Art Studio. Zij is te bereiken via studio@githavaneeuwen.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je iets koopt in onze webshop, je aanmeldt voor een cursus of workshop, ons contactformulier invult of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt jou gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studio@githavaneeuwen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel waarmee wij persoonsgegevens verwerken

Githa van Eeuwen Art Studio verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

– Als je een aankoop doet in onze webshop hebben we jouw (bedrijfs-)naam en adresgegevens nodig om de producten bij je te kunnen afleveren. Je telefoonnummer en/of e-mailadres hebben we nodig om je te kunnen informeren over zaken omtrent je bestelling;
– Als je je aanmeldt voor een cursus of workshop hebben we je naam en e-mailadres nodig om je te kunnen inschrijven, de betaling te kunnen verwerken en om praktische zaken met je te kunnen communiceren die betrekking hebben op de cursus of workshop;
– Als je ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om contact met je op te nemen en te kunnen reageren op jouw bericht;
– Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief hebben we je naam en e-mailadres nodig om deze nieuwsbrief aan je te kunnen sturen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Githa van Eeuwen Art Studio bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens binnen drie maanden uit het systeem verwijderd.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd via ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

Gegevens die gerelateerd zijn aan een koopovereenkomst, te weten een aankoop in onze webshop of deelname aan een cursus of workshop, moeten wij in verband met de wettelijke bewaarplicht als onderneming voor de Belastingdienst 7 jaar bewaren.

Met wie wij persoonsgegevens delen

Githa van Eeuwen Art Studio verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Githa van Eeuwen Art Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten githavaneeuwen.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (muv correspondentie rondom gesloten koopovereenkomsten en wanneer wij gehouden zijn aan een wettelijke bewaarplicht). Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Onder een schriftelijk verzoek wordt ook verstaan een verzoek per e-mail. Je kunt je verzoek naar ons mailen via studio@githavaneeuwen.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Githa van Eeuwen Art Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via studio@githavaneeuwen.com.

Scroll naar boven